قبض موبایل

1. شماره موبایلی که می خواهید قبض آن را پرداخت کنید، وارد نمایید .شماره موبایل باید شامل صفر ابتدایی باشد.
می توانید با لمس محل ورود شماره موبایل ، لیست شماره های پر کاربرد خود را مشاهده نموده و شماره مورد نظر را از میان آنها انتخاب نمایید.
می توانید با لمس این دکمه شماره موبایل را از دفترچه تلفن دستگاه خود انتخاب نمایید.
می توانید با لمس این دکمه شماره موبایل خود را به صورت سریع وارد نمایید.
می توانید با لمس این دکمه شماره موبایل را پاک کرده و مجددا وارد نمایید.

2. دکمه "استعلام " را لمس نمایید .
1. در صورتیکه اطلاعات قبض میان دوره یا پایان دوره موجود باشد، در این صفحه نمایش داده شده و شما می توانید، قبض مورد نظر را برای پرداخت انتخاب نمایید.

2. در صورتیکه اطلاعات مبلغ قبض موجود نباشد می توانید مبلغ دلخواه را وارد نمایید.

3. دکمه مرحله بعد را لمس نمایید.


1. شماره 16 یا 19 رقمی روی کارت را وارد نمایید همچنین می توانید کارت مورد نظر را با لمس نمودن محل ورود شماره کارت از لیست کارت های پرکاربرد انتخاب نمائید.

2. رمز دوم (رمز اینترنت) را وارد نمایید.

3. جهت انجام تراکنش دکمه پرداخت را لمس نمایید.

4. نتیجه تراکنش به شما نمایش داده خواهد شد.