قبض خدماتی

1. شناسه قبض و شناسه پرداخت قبض خود را وارد نمایید
در صورتیکه بارکد قبض در اختیار شما می باشد می توانید بجای ورود دستی، از بارکد خوان استفاده نمایید. با لمس دکمه بارکد خوان و اسکن بارکد موجود در قبض ، شناسه پرداخت و شناسه قبض به صورت خودکار پر خواهند شد.
در غیر اینصورت شناسه قبض و شناسه پرداخت را بصورت دستی وارد نمایید.

2. دکمه مرحله بعد را لمس نمایید
در این بخش با ورود اطلاعات کارت،تراکنش انجام می شود

1. اطلاعات قبض و مبلغ را که در بالای صفحه مشاهده می شود، بررسی نمایید.در صورت عدم صحت اطلاعات می توانید با لمس دکمه بازگشت به صفحات قبلی رفته و آنها را تصحیح نمایید.

2. شماره 16 یا 19 رقمی روی کارت را وارد نمایید همچنین می توانید کارت مورد نظر را با لمس نمودن محل ورود شماره کارت از لیست کارت های پرکاربرد انتخاب نمائید.

3. رمز دوم (رمز اینترنت) را وارد نمایید.

4. جهت انجام تراکنش دکمه پرداخت را لمس نمایید.

5. نتیجه تراکنش به شما نمایش داده خواهد شد.